Naše služby

Poskytujeme tu nejlepší péči a vytvořili jsme prostředí, kam se i váš kamarád bude rád vracet.

INTERNÍ MEDICÍNA

Poskytujeme zdravotní péči v oblasti kardiologie, dermatologie, otoskopie, urologie, gastroenterologie, endokrinologie, gynekologie a při řadě dalších obtíží.

DIAGNOSTIKA

Provádíme komplexní laboratorní vyšetření, díky kterým jsme schopni rychle vyhodnotit, jaká léčba je vhodná.

CHIRURGIE

Provádíme preventivní zákroky, jako je například kastrace, i akutní chirurgické operace včetně stomatologických. V případě potřeby můžeme použít při zákrocích inhalační anestézii, která je pro pacienta velmi šetrná a je nejbezpečnější metodou sedace.

ZOBRAZOVACÍ METODY

Jsme vybaveni sonografem, který umožňuje detailní vyšetření srdce, břicha a dalších měkkých tkání, a to naprosto šetrně bez nutnosti narkózy.

PREVENCE A REPRODUKCE

Provádíme kompletní očkování, čipování, vystavení Pasu pro malá zvířata, stanovení hladiny progesteronu pro určení optimální doby krytí, inseminaci. Nabízíme k prodeji antiparazitní preparáty, široký sortiment krmiv včetně speciální dietetické výživy.